We are pleased to confirm that MHA’s Interim Regulatory Judgement has now been confirmed as follows:

Monmouthshire Housing Association – Interim Regulatory Judgement

Assessment: May 2021

  • Governance (including tenant services)Standard (December 2019 judgement confirmed)
  • Financial ViabilityStandard (December 2019 judgement confirmed)

 

Read the guide to Interim Judgements.

 

Cymdeithas Tai Sir Fynwy – Dyfarniad Rheoleiddio Interim

Asesiad: Mai 2021.

  • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol (Dyfarniad Rhagfyr 2019 wedi’i gadarnhau)
  • Hyfywedd Ariannol – Safonol (Dyfarniad Rhagfyr 2019 wedi’i gadarnhau)

 

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim I gael rhagor o wybodaeth.